La 15-an de februaro 1960 integriĝis sub la kuba flago la linio Cubana, formita de la entreprenoj Aerovias Q, Cuba Aeropostal kaj Ekspreso Aera Interamerika laŭ dispozicio de la juna revolucia registaro, kaj tial oni konsideras tiun daton kiel la Tago de la laboristo de la kuba civila aviado.... Legu pli


Zamenhofa tago aŭ tago de la libro

Kiam Zamenhof en 1887 depost longa elprovado, transdonis sian verkon al la publiko, li ne imagis kiel plej efike progresigi la internacian lingvon, kiel varbi adeptojn, kiel konservi kaj laborigi varbitojn. Tamen, dekomence li konsciis pri baza antaŭkondiĉo por disvastiĝo de Esperanto. Jam en la unua libro li deklaris ke, por ke lingvo estu universala, ne sufiĉas nomi ĝin tia".... Legu pli


Kiel estis planite de la 18-a ĝis la 22-a de novembro Kuba Esperanto-Asocio kongresis en Havano, en la sidejo de la Nacia Unuiĝo de Arkitektoj kaj Konstruinĝenieroj, en la moderna urbocentro kun la ĉeesto de la nacia televido kiu raportis pri ĝi en la taga novaĵservo.... Legu pli


La 38-a Ĝenerala Konferenco de Unesko finiĝis la 18-an de novembro post dusemajna laboro en la sidejo de la monda organizaĵo en Parizo, kun la ĝojiga decido priomaĝi dron. Zamenhof, la iniciatinto de Esperanto, laŭ raportis Gazetara Komuniko de Universala Esperanto-Asocio ĉe www.uea.org .... Legu pli


Post nur du semajnoj Havano denove iĝos la kuba Esperantujo, kiam okazos tri sinsekvaj eventoj, nome, Lingva Simpozio pri Esperanto kiel socikultura kaj lingvistika fenomeno; ĝi sesios en la Havana Universitato kun partopreno de lingvistoj kubaj kaj eksterlandaj.... Legu pli


En 1994 Unesko deklaris la 5-an de oktobro la Monda Tago de Instruistoj omaĝe la grandan paŝon faritan favore al instruistoj en tiu sama dato de la jaro 1966 kiam speciala interregistara konferenco organizita de Unesko en Parizo adoptis la Unesko/ILO Rekomendojn pri la statuso de instruistoj, kunlabore kun la Internacia Labor-Oficejo (ILO). ... Legu pli


Kiam oni trarigardas la homaran historion eblas konstati ke la lingva adaptiĝo estas parto de la instinkto de supervivado, ĉar adapti nian parolmanieron al la ĉirkaŭajo helpas nin identiĝi kun ĝi, kaj tia konduto kongruas kun la evoluigaj teorioj kiuj asertas ke transvivas ne nepre la plej fortaj sed tiuj kiuj pli bone adaptiĝas al ŝanĝoj.... Legu pli


Esperanto en Kubo ekis komence de la pasinta jarcento, koincide kun la fondo de Esperanto-asocioj en kelkaj amerikaj landoj. La unua artikolo favora al Esperanto aperis en la revuo La Rapida Skribo, organo de la Stenografia Asocio, en aprilo 1904.... Legu pli


En la nuna tutmondiĝa procezo indas starigi kelkajn demandojn, ĉar evidentas ke multaj konceptoj suferas modifojn, kaj sekve, bezonatas postlasi antaŭajn viziojn fermitajn pri la diverseco.... Legu pli


Kun la celo plifortigi la enlandan agadon por Esperanto, Kuba Esperanto-Asocio okazigis la nacian renkontiĝon KERO 2015, - la 4-a eldono de tiu ĉi tutlanda renkontiĝo-, ĉi-foje okazinta en la centra provinco Villa Clara, inter la 18-a kaj 22-a de marto. La feriejo nomata Rivero Seibabo estis oportuna spaco, kiu arigis pli ol 100 partoprenantojn el 12 provincoj.... Legu pli


rivero Seibabo

Por la 4-a fojo sesios en Kubo, la kuba esperanto-renkontiĝo KERO. Temas pri tutlanda renkontiĝo kiu arigas la landan esperantistaron por ĝui varian programon, kies ĉefa plado estas seminario pri aktivula trejnado (AKTO), krome, okazos paroligaj kursoj, turisma kaj kulturkleriga programo kun E-kabaredo, koncerto kaj balo.... Legu pli


La 20-an de novembro prof. Małgorzata Omilanowska, la pola ministro pri kulturo kaj nacia heredaĵo, aprobis lokigon de la lingvo Esperanto sur la "Polan liston de nemateria kultura heredaĵo".... Legu pli


Sendube la amerika kontinento daŭre estas granda lingvistika mozaiko kaj pro tio multaj prilingvaj fakuloj sin demandas kiel administri tiun ĉi multlingvismon ¿Kiajn kriteriojn sekvi por garantii konservadon de amerika lingva ekologio ene de integra spaco? Kaj konsekvence, al kiaspeca integriĝo ni devas aliĝi ĉu al inkluziva aŭ ekskluda ? Oni devas scii ĉu niakaze plurlingvismo konsistigas faktoron evolupovan aŭ retroiran.... Legu pli


Dum tiuj ĉi tagoj okazas en Havano internacia evento pri la vivo kaj verko de la Nacia Apostolo de Kubo, José Martí, kiu arigas intelektulojn de nia lando kaj aliaj mondopartoj sub la aŭspicio de la kuba societo kultura kiu portas la nomon de tiu elstara filo de nia lando.... Legu pli


Martí kaj la sciencoj

José Martí estas konata kiel elstara patrioto kaj revoluciulo, naskiĝinta en Havano la 28-an de januaro 1853. Estante tre juna, nur 16-jara, li komencis esprimi siajn sociajn, patriajn kaj sendependigajn idealojn, kio kondukis lin al malliberejo. ... Legu pli


up