Kun la celo plifortigi la enlandan agadon por Esperanto, Kuba Esperanto-Asocio okazigis la nacian renkontiĝon KERO 2015, - la 4-a eldono de tiu ĉi tutlanda renkontiĝo-, ĉi-foje okazinta en la centra provinco Villa Clara, inter la 18-a kaj 22-a de marto. La feriejo nomata Rivero Seibabo estis oportuna spaco, kiu arigis pli ol 100 partoprenantojn el 12 provincoj.... Legu pli


Kubo posedas edukan sistemon kun mirindaj sukcesoj, tamen, la gvidantoj de la ministerio pri edukado, la familioj kaj la komunumo koincidas pri la bezono forigi mankojn kaj barojn, kaj por tion atingi oni devas multe labori.... Legu pli


rivero Seibabo

Por la 4-a fojo sesios en Kubo, la kuba esperanto-renkontiĝo KERO. Temas pri tutlanda renkontiĝo kiu arigas la landan esperantistaron por ĝui varian programon, kies ĉefa plado estas seminario pri aktivula trejnado (AKTO), krome, okazos paroligaj kursoj, turisma kaj kulturkleriga programo kun E-kabaredo, koncerto kaj balo.... Legu pli


La 20-an de novembro prof. Małgorzata Omilanowska, la pola ministro pri kulturo kaj nacia heredaĵo, aprobis lokigon de la lingvo Esperanto sur la "Polan liston de nemateria kultura heredaĵo".... Legu pli


En la tutmondiĝa modelo, kiel oni povas proksimigi personojn kulture diferencajn, socie diversajn kaj geografie forajn? Kie estas la limoj de la identeco? La konceptoj de kulturo kaj identeco estas streĉe ligitaj kaj nedisigeblaj en sociologio kaj antropologio. La identeco povas konsisti en la distinga alpropriĝo de certaj kulturaj repertuaroj ekzistantaj en nia socia ĉirkaŭaĵo, en nia grupo, en nia socio.... Legu pli


La kubanoj atendas la aplikon de la monunuiĝo, procezo taksata kiel kompleksa flanke de la insulaj aŭtoritatuloj kaj fakuloj, tamen, bonefika ĉar ĝi devas restarigi la valoron de la kuba peso kaj ties monfunkciojn. ... Legu pli


Sendube la amerika kontinento daŭre estas granda lingvistika mozaiko kaj pro tio multaj prilingvaj fakuloj sin demandas kiel administri tiun ĉi multlingvismon ¿Kiajn kriteriojn sekvi por garantii konservadon de amerika lingva ekologio ene de integra spaco? Kaj konsekvence, al kiaspeca integriĝo ni devas aliĝi ĉu al inkluziva aŭ ekskluda ? Oni devas scii ĉu niakaze plurlingvismo konsistigas faktoron evolupovan aŭ retroiran.... Legu pli


Okaze de la Internacia Tago de Indiĝenaj Popoloj, la 9-an de aŭgusto, kiu estis proklamita de Unuiĝintaj Nacioj en decembro 1994 kaj unuafoje prifestita en 1985, pasintjare la ĝenerala sekretario de UN Ban Ki-moon sendis mesaĝon al la mondo en kiu li reliefigis ke, ekde la adopto antaŭ kvin jaroj de la Deklaracio de Unuiĝintaj Nacioj pri la Rajtoj de Indiĝenaj Popoloj, unuopaj indiĝenoj kaj indiĝenaj grupoj utiligas tradiciajn kaj novajn amaskomunikilojn por paroli pri si kaj aŭdigi sian voĉon, sed en vero oni devas diri ke tio ankoraŭ ne sufiĉas.... Legu pli


Kiel parto de pli ol 50 jara politiko detrui la kuban revolucion, la malamikoj de Kubo obstine volas tordi la trajektorion kaj konduki la insulon tra necertaj vojoj.... Legu pli


Dum tiuj ĉi tagoj okazas en Havano internacia evento pri la vivo kaj verko de la Nacia Apostolo de Kubo, José Martí, kiu arigas intelektulojn de nia lando kaj aliaj mondopartoj sub la aŭspicio de la kuba societo kultura kiu portas la nomon de tiu elstara filo de nia lando.... Legu pli


Dum tiuj ĉi lastaj tagoj, José Mujica, prezidento de Urugvajo vizitis Usonon portante la torĉon de la vero en siaj manoj kaj per lingvo rekta, akra kaj ege kuraĝa, lanĉis verojn malkomfortajn kaj avancis al interkonsentoj por plibonigi la ekonomion kaj socian progreson de sia lando.... Legu pli


Dum tiuj ĉi tagoj oni multe debatas kaj entreprenas agadojn en Kubo rilate la investan politikon de la lando.... Legu pli


Martí kaj la sciencoj

José Martí estas konata kiel elstara patrioto kaj revoluciulo, naskiĝinta en Havano la 28-an de januaro 1853. Estante tre juna, nur 16-jara, li komencis esprimi siajn sociajn, patriajn kaj sendependigajn idealojn, kio kondukis lin al malliberejo. ... Legu pli


La internacia virina konferenco okazinta en Danlando iniciatis en la jaro 1910 la 8-an de marto kiel internacia tago de virinoj, dato kiun multaj virinoj tra la mondo komencis omaĝi, kvankam ne ĉiuj virinoj havas tiun rajton.... Legu pli


Kadre de la tuta procezo por aktualigi la sociekonomian modelon de la insulo, ekaperas pluraj temoj kiuj rekte influas la ekonomion kaj bezonas profundajn studojn kaj esplorojn, inter tiuj temoj estas sendube la geologia esplorado por pli bona uzo de la mineralaj rimedoj.... Legu pli


up